петък, 10 юли 2009 г.

За политиците и древността

Преди 2500 години, след Соломон, чието име в цял свят е синоним на мъдрост, в Индия е живял справедливият и дори по-мъдър от него Бирбал - главен съветник на индийския владетел Акбар. За неговата мъдрост и до сега са запазени много разкази.


Ето един от тях:


Веднъж, великият Акбар казал:

- Прочетох, че извинението, може да бъде по-лошо от провинението. Възможно ли е това?

- Да, господарю - отговорил мъдрия Бирбал.

- Докажи, че е възможно! - поръчал владетелят.

- О, това не е лесно! Трябва ми време - казал везирят.

Минали няколко дни. Падишахът вече бил забравил за разговора. След разходка из дворцовите градини, двамата с везиря се качвали по стълбите - както било редно, пръв вървял Акбар, а след него - Бирбал. Използвайки момента, Бирбал силно ущипал владетеля по-долу от кръста. Извикал от болка владетелят, а Бирбал почнал да мънка:

- Извини ме, господарю! Просто се бях замислил и ми се стори, че не Вие вървите пред мен, а Вашата жена.

Религията и дворцовия етикет забранявала дори да се споменава за жената на падишаха, а тук, такива думи. Разгневения падишах извадил меча.

- Не бързай, велики! - казал Бирбал - Помниш ли нашия разговор - ето, как извинението може да бъде по-лошо от провинението.

Усмихнал се успокоеният падишах, и дарил мъдреца с нов златоткан халат.


Та за тази история се сещам винаги, когато слушам речите на нашите политици, когато трябва да замажат някой свой гаф.

Няма коментари:

Публикуване на коментар